Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Tailoring Iron Oxide Nanoparticles for Efficient Cellular Internalization and Endosomal Escape
Laura Rueda-Gensini,Javier Cifuentes,Maria Claudia Castellanos,Paola Ruiz Puentes,Julian A. Serna,Carolina Muñoz-Camargo,Juan C. Cruz
Nanomaterials.2020;10(9)1816
[DOI]
2Therapeutic Potentials and Mechanisms of Artemisinin and its Derivatives for Tumorigenesis and Metastasis
Yue Li,Xiaoyan Zhou,Jiali Liu,Xiaohong Yuan,Qian He
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry.2020;20(5)520
[DOI]
3Artemisinin-Type Drugs in Tumor Cell Death: Mechanisms, Combination Treatment with Biologics and Nanoparticle Delivery
Xinyu Zhou,Fengzhi Suo,Kristina Haslinger,Wim J. Quax
Pharmaceutics.2022;14(2)395
[DOI]
4Transcriptome analysis of genes associated with breast cancer cell motility in response to Artemisinin treatment
Kanchan Kumari,Sunita Keshari,Debomita Sengupta,Surendra C. Sabat,Sandip K. Mishra
BMC Cancer.2017;17(1)395
[DOI]
5Antitumor Research on Artemisinin and Its Bioactive Derivatives
Yunqin Zhang,Guowei Xu,Shuqun Zhang,Dong Wang,P. Saravana Prabha,Zhili Zuo
Natural Products and Bioprospecting.2018;8(4)303
[DOI]
6Artemisinin loaded chitosan magnetic nanoparticles for the efficient targeting to the breast cancer
Subramanian Natesan,Chandrasekar Ponnusamy,Abimanyu Sugumaran,Senthilkumar Chelladurai,Sharavanan Shanmugam Palaniappan,Rajaguru Palanichamy
International Journal of Biological Macromolecules.2017;104(4)1853
[DOI]
7A nanometer-sized protease inhibitor for precise cancer diagnosis and treatment
Ping Hu,Le Shang,Jincan Chen,Xuzheng Chen,Chun Chen,Wanjin Hong,Mingdong Huang,Peng Xu,Zhuo Chen
Journal of Materials Chemistry B.2020;8(3)504
[DOI]
8Nanomedical Devices and Cancer Theranostics
Mohamed Moumaris,Jean-Michel Bretagne,Nisen Abuaf
The Open Nanomedicine and Nanotechnology Journal.2020;6(1)1
[DOI]
9Artemisinin co-delivery system based on manganese oxide for precise diagnosis and treatment of breast cancer
Huijuan Zhang,Mengting Li,Xing Zhu,Zhenzhong Zhang,Heqing Huang,Lin Hou
Nanotechnology.2021;32(32)325101
[DOI]
10Dependence of artesunate on long noncoding RNA-RP11 to inhibit epithelial-mesenchymal transition of hepatocellular carcinoma
Wu Jing,Hu Dong,Mu Min,Zhao Runpeng,Xu Xuewei,Cai Ru,Xing Yingru,Ni Shengfa,Tie Baoxian,Yue Jinbo,Han Weidong,Zhang Rongbo
Journal of Cellular Biochemistry.2019;120(4)6026
[DOI]
11Downregulation of tumor-suppressor gene LHX6 in cancer: a systematic review
Evelyn Nathalia,Madelaine Skolastika Theardy,Sharleen Elvira,Graciella Rosellinny,Andrew Steven Liyanto,Michael Putra Utama,Anton Sumarpo
Romanian Journal of Internal Medicine.2018;56(3)135
[DOI]
12Traditional herbal medicine and nanomedicine: Converging disciplines to improve therapeutic efficacy and human health
Jing Zhang,Kaili Hu,Liuqing Di,Penglong Wang,Zhidong Liu,Jinming Zhang,Pengfei Yue,Wantong Song,Jingwei Zhang,Tongkai Chen,Zuhua Wang,Yongtai Zhang,Xiaoying Wang,Changyou Zhan,Yung-Chi Cheng,Xiang Li,Quan Li,Jing-Yu Fan,Youqing Shen,Jing-Yan Han,Hongzhi Qiao
Advanced Drug Delivery Reviews.2021;178(3)113964
[DOI]
13Artemisinin as an anticancer drug: Recent advances in target profiling and mechanisms of action
Yin Kwan Wong,Chengchao Xu,Karunakaran A. Kalesh,Yingke He,Qingsong Lin,W. S. Fred Wong,Han-Ming Shen,Jigang Wang
Medicinal Research Reviews.2017;37(6)1492
[DOI]
14Nanostructured materials functionalized with metal complexes: In search of alternatives for administering anticancer metallodrugs
Waseem A. Wani,Sanjiv Prashar,Sheikh Shreaz,Santiago Gómez-Ruiz
Coordination Chemistry Reviews.2016;312(6)67
[DOI]
151,2,3-Triazole tethered 1,2,4-trioxane trimer induces apoptosis in metastatic cancer cells and inhibits their proliferation, migration and invasion
Kitboklang Khongsti,Bala Gangadhar Pasupuleti,Bidyadhar Das,Ghanashyam Bez
Bioorganic Chemistry.2021;112(6)104952
[DOI]
16Smart Responsive Nanoformulation for Targeted Delivery of Active Compounds From Traditional Chinese Medicine
Xuejun Jiang,Mei Lin,Jianwen Huang,Mulan Mo,Houhe Liu,Yuan Jiang,Xiaowen Cai,Wingnang Leung,Chuanshan Xu
Frontiers in Chemistry.2020;8(6)104952
[DOI]
17Smart Responsive Nanoformulation for Targeted Delivery of Active Compounds From Traditional Chinese Medicine
Mrityunjoy Mahato,Sanjukta Patra,Manashjit Gogoi
Frontiers in Chemistry.2021;47(6)41
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe