Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Metabolite profiling, arginase inhibition and vasorelaxant activity of Cornus mas, Sorbus aucuparia and Viburnum opulus fruit extracts
Alexandra Bujor,Anca Miron,Simon Vlad Luca,Krystyna Skalicka-Wozniak,Mihaela Silion,Robert Ancuceanu,Mihaela Dinu,Corine Girard,Céline Demougeot,Perle Totoson
Food and Chemical Toxicology.2019;133()110764
[DOI]
2Metabolite profiling, arginase inhibition and vasorelaxant activity of Cornus mas, Sorbus aucuparia and Viburnum opulus fruit extracts
Wanying Wang,Aihua Zhang,Shi Qiu,Xijun Wang
Food and Chemical Toxicology.2021;133()171
[DOI]
3Metabolite profiling, arginase inhibition and vasorelaxant activity of Cornus mas, Sorbus aucuparia and Viburnum opulus fruit extracts
Wanying Wang,Aihua Zhang,Hui Sun,Xijun Wang
Food and Chemical Toxicology.2021;133()185
[DOI]
4Recent advances in understanding cross-talk between Bile Acids and Gut Microbiota
Feng CC,Zhang AH,Miao JH,Sun H,Han Y,Yan GL,Wu FF,Wang XJ
Open Journal of Proteomics and Genomics.2018;133()024
[DOI]
5An integrated strategy for holistic quality identification of Chinese patent medicine: Liuwei Dihuang Pills as a case study
Xia Wang,Wenyong Wu,Jianqing Zhang,Lei Gao,Linlin Zhang,Huali Long,Jinjun Hou,Wanying Wu,Dean Guo
Phytochemical Analysis.2021;32(2)183
[DOI]
6Recent development in liquid chromatography stationary phases for separation of Traditional Chinese Medicine components
Hongli Jin,Yanfang Liu,Zhimou Guo,Jixia Wang,Xiuli Zhang,Chaoran Wang,Xinmiao Liang
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2016;130(2)336
[DOI]
7Rapid Analysis of Corni fructus Using Paper Spray-Mass Spectrometry
Yuan Guo,Zhixin Gu,Xuemei Liu,Jingjing Liu,Ming Ma,Bo Chen,Liping Wang
Phytochemical Analysis.2017;28(4)344
[DOI]
8Ethnopharmacology, phytochemistry, and pharmacology of Cornus officinalis Sieb. et Zucc
Jun Huang,Yiwei Zhang,Lin Dong,Qinghan Gao,Lei Yin,Hongfeng Quan,Rong Chen,Xueyan Fu,Dingbo Lin
Journal of Ethnopharmacology.2018;213(4)280
[DOI]
9Exploring the detoxification effects and mechanism of Caowu in prescription using liquid chromatography-high-resolution mass spectrometry-based metabolomics
Wang L,Dong H,Zhang AH,Han Y,Li TP
Open Journal of Proteomics and Genomics.2018;213(4)011
[DOI]
10Protective effect of Palmijihwanghwan in a mouse model of cigarette smoke and lipopolysaccharide-induced chronic obstructive pulmonary disease
Eun Bok Baek,Jin-hyung Rho,Eunhye Jung,Chang-Seob Seo,Jin-Hee Kim,Hyo-Jung Kwun
BMC Complementary Medicine and Therapies.2021;21(1)011
[DOI]
11A systematic approach to decode the mechanism of Cornus in the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC)
Hai-yu Shen,Xiao-qiang Li,Wen-qiang Fan,Yu-wei Wang,Feng Huang,Jie-qiong Wu,Wei Zhang,Xue-song Feng,Xu Chao
European Journal of Pharmacology.2021;909(1)174405
[DOI]
12Rapid discovery of chemical constituents and absorbed components in rat serum after oral administration of Fuzi-Lizhong pill based on high-throughput HPLC-Q-TOF/MS analysis
Zhen Zhang,Maoyuan Jiang,Xinyi Wei,Jinfeng Shi,Zhao Geng,Shasha Yang,Chaomei Fu,Li Guo
Chinese Medicine.2019;14(1)174405
[DOI]
13Simultaneous determination of loganin, morroniside, catalpol and acteoside in normal and chronic kidney disease rat plasma by UPLC–MS for investigating the pharmacokinetics of Rehmannia glutinosa and Cornus officinalis Sieb drug pair extract
Min Zhao,Jinhua Tao,Dawei Qian,Pei Liu,Er-xin Shang,Shu Jiang,Jianming Guo,Shu-lan Su,Jin-ao Duan,Leyue Du
Journal of Chromatography B.2016;1009-1010(1)122
[DOI]
14UPLC–MS/MS method for the determination of the herb composition of Tangshen formula and the in vivo pharmacokinetics of its metabolites in rat plasma
Yu Yao,Ying-Chao Yu,Meng-Ru Cai,Zhi-Qin Zhang,Jie Bai,Hui-Min Wu,Ping Li,Ting-Ting Zhao,Jian Ni,Xing-Bin Yin
Phytochemical Analysis.2022;33(3)402
[DOI]
15Multi-component profiles through the blood-brain barrier in rat after oral administration of over-the-counter drug Keke capsule by ultra-performance liquid chromatography/quadrupole- time-of-flight MSE method
Pengfei Xu,Yonggui Song,Bingwei Feng,Qiang Zeng,Baixi Shan,Kuangyi Liu,Dan Su
Biomedical Chromatography.2019;33(1)e4380
[DOI]
16Serum Pharmacochemistry in Herbal Medicine and Its Active Ingredients: Current Evidence and Future Development
Zhou K,Zhang AH,Miao JH,Sun H H,Yan Gl Gl
Open Journal of Proteomics and Genomics.2018;33(1)001
[DOI]
17Mechanistic and Therapeutic Advances in Colon Cancer: A Systematic Review
Li X,Han Y,Zhang A,Miao J,Sun H,Yan G,Wu F,Wang X
Open Journal of Proteomics and Genomics.2019;33(1)001
[DOI]
18Analytical strategies for the discovery and validation of quality-markers of traditional Chinese medicine
Jun-ling Ren,Ai-Hua Zhang,Ling Kong,Ying Han,Guang-Li Yan,Hui Sun,Xi-Jun Wang
Phytomedicine.2020;67(1)153165
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe