Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Optimization of hydrolysis of rutin in subcritical water using response surface methodology
Matej Ravber,Željko Knez,Mojca Škerget
The Journal of Supercritical Fluids.2015;104()145
[DOI]
2Isolation of apigenin from subcritical water extracts: Optimization of the process
Aleksandra Cvetanovic,Jaroslava Švarc-Gajic,Uroš Gašic,Živoslav Tešic,Gökhan Zengin,Zoran Zekovic,Saša Ðurovic
The Journal of Supercritical Fluids.2017;120()32
[DOI]
3Optimization of subcritical water extraction of phenolic compounds from Ziziphus jujuba using response surface methodology: evaluation of thermal stability and antioxidant activity
Razieh Niazmand,Mostafa Shahidi Noghabi,Azam Niazmand
Chemical and Biological Technologies in Agriculture.2021;8(1)32
[DOI]
4Assessing the effects of different agro-residue as substrates on growth cycle and yield of Grifola frondosa and statistical optimization of substrate components using simplex-lattice design
Bing Song,Jianqiang Ye,Frederick Leo Sossah,Changtian Li,Dan Li,Lingsi Meng,Shuai Xu,Yongping Fu,Yu Li
AMB Express.2018;8(1)32
[DOI]
5Chemical composition of subcritical water extraction extract of Tribulus Terrestris
Ersin Akgollu,Ahmet Umay,Murat Turk,Ramazan Bilgin
French-Ukrainian Journal of Chemistry.2018;6(2)54
[DOI]
6Subcritical water extraction of essential oil from Aquilaria malaccensis leaves
M. Samadi,Z. Zainal Abidin,H. Yoshida,R. Yunus,D.R. Awang Biak,C. H. Lee,E. H Lok
Separation Science and Technology.2020;55(15)2779
[DOI]
7Physicochemical Properties and Antioxidant Activity of Pumpkin Polysaccharide (Cucurbita moschata Duchesne ex Poiret) Modified by Subcritical Water
Guoyong Yu,Jing Zhao,Yunlu Wei,Linlin Huang,Fei Li,Yu Zhang,Quanhong Li
Foods.2021;10(1)197
[DOI]
8Evaluation of microwave-assisted and pressurized liquid extractions to obtain ß-d-glucans from mushrooms
Fhernanda Ribeiro Smiderle,Diego Morales,Alicia Gil-Ramírez,Liana Inara de Jesus,Bienvenida Gilbert-López,Marcello Iacomini,Cristina Soler-Rivas
Carbohydrate Polymers.2017;156(1)165
[DOI]
9Anticancer Effect of Ginseng Leaves Crude Polysaccharides on Human Hepatoma Cell SMMC-7721
Xiaozhen Fu,Dan Shi,Chao Qu,Guangying Zhong,Wei Zou,Jing Liu
Chinese Medicine.2014;05(02)87
[DOI]
10Towards Higher Oil Yield and Quality of Essential Oil Extracted from Aquilaria malaccensis Wood via the Subcritical Technique
M. Samadi,Z. Zainal Abidin,H. Yoshida,R. Yunus,D. R. Awang Biak
Molecules.2020;25(17)3872
[DOI]
11Ultrasound Application for the Extraction and Modification of Fiber-Rich By-Products
Karla Corina Martinez-Solano,Nancy A. Garcia-Carrera,Viridiana Tejada-Ortigoza,Tomás García-Cayuela,L. Eduardo Garcia-Amezquita
Food Engineering Reviews.2020;25(17)3872
[DOI]
12Subcritical water extraction of bioactive compounds from Radix Puerariae and optimization study using response surface methodology
Ting Zhao,Yingbiao Luo,Xiaoyue Zhang,Weijie Zhang,Hongyuan Qu,Guanghua Mao,Ye Zou,Wei Wang,Qian Li,Yao Chen,Weiwei Feng,Liuqing Yang,Xiangyang Wu
Chemical Engineering Communications.2019;206(9)1218
[DOI]
13Solubility of Bicalutamide, Megestrol Acetate, Prednisolone, Beclomethasone Dipropionate, and Clarithromycin in Subcritical Water at Different Temperatures from 383.15 to 443.15 K
Yuan Pu,Fuhong Cai,Dan Wang,Yinhua Li,Xiaoyuan Chen,Amadou G. Maimouna,Zhengxiang Wu,Xiaofei Wen,Jian-Feng Chen,Neil R. Foster
Journal of Chemical & Engineering Data.2017;62(3)1139
[DOI]
14Subcritical water extraction of bioactive components from ginseng roots ( Panax ginseng C.A. Mey)
Yajie Zhang,Yu Zhang,Ahmed Aboueloyoun Taha,Ying Ying,Xiaoping Li,Xiaoyuan Chen,Chao Ma
Industrial Crops and Products.2018;117(3)118
[DOI]
15Subcritical Water Extraction of Epigallocatechin Gallate from Camellia sinensis and Optimization Study Using Response Surface Methodology
Nguyen Tuan Hiep,Hoang Thanh Duong,Dang Tuan Anh,Nguyen Hoai Nguyen,Do Quang Thai,Do Thi Thuy Linh,Vu Thi Huong Anh,Nguyen Minh Khoi
Processes.2020;8(9)1028
[DOI]
16Antioxidant and hepatoprotective effects of purified Rhodiola rosea polysaccharides
Yao Xu,Huiyan Jiang,Congyong Sun,Michael Adu-Frimpong,Wenwen Deng,Jiangnan Yu,Ximing Xu
International Journal of Biological Macromolecules.2018;117(9)167
[DOI]
17Highly Efficient Biotransformation of Polydatin to Resveratrol by Snailase Hydrolysis Using Response Surface Methodology Optimization
Zi Wang,Li-Chun Zhao,Wei Li,Lian-Xue Zhang,Jing Zhang,Jian Liang
Molecules.2013;18(8)9717
[DOI]
18Emerging trends in pectin extraction and its anti-microbial functionalization using natural bioactives for application in food packaging
Manoj Kumar,Maharishi Tomar,Vivek Saurabh,Tushar Mahajan,Sneh Punia,Maria del Mar Contreras,Shalini G. Rudra,Charanjit Kaur,John F. Kennedy
Trends in Food Science & Technology.2020;105(8)223
[DOI]
19Optimisation of extraction and sludge dewatering efficiencies of bio-flocculants extracted from Abelmoschus esculentus (okra)
Chai Siah Lee,Mei Fong Chong,John Robinson,Eleanor Binner
Journal of Environmental Management.2015;157(8)320
[DOI]
20Optimisation of extraction and sludge dewatering efficiencies of bio-flocculants extracted from Abelmoschus esculentus (okra)
Bienvenida Gilbert-López,Merichel Plaza,Jose A. Mendiola,Elena Ibáñez,Miguel Herrero
Journal of Environmental Management.2017;157(8)109
[DOI]
21Structural characterization and immunostimulatory activity of a novel polysaccharide isolated with subcritical water from Sagittaria sagittifolia L.
Jixian Zhang,Meng Chen,Chaoting Wen,Jie Zhou,Jinyan Gu,Yuqing Duan,Haihui Zhang,Xiaofeng Ren,Haile Ma
International Journal of Biological Macromolecules.2019;133(8)11
[DOI]
22Physicochemical properties and antidiabetic effects of a polysaccharide obtained from Polygonatum odoratum
Huiyan Jiang,Yao Xu,Congyong Sun,Michael Adu-Frimpong,Jiangnan Yu,Wenwen Deng,Ximing Xu
International Journal of Food Science & Technology.2018;53(12)2810
[DOI]
23Chemical characterisation and hypolipidaemic effects of two purified Pleurotus eryngii polysaccharides
Xing Jin,Qilong Wang,Xia Yang,Min Guo,Wenjing Li,Jixiang Shi,Michael Adu-Frimpong,Ximing Xu,Wenwen Deng,Jiangnan Yu
International Journal of Food Science & Technology.2018;53(10)2298
[DOI]
24Optimization of phytochemicals production from potato peel using subcritical water: Experimental and dynamic modeling
Víctor H. Alvarez,Jessica Cahyadi,Danyang Xu,Marleny D.A. Saldaña
The Journal of Supercritical Fluids.2014;90(10)8
[DOI]
25Ultrasound, microwave and Box-Behnken Design amalgamation offered superior yield of gum from Abelmoschus esculentus: Electrical, chemical and functional peculiarity
Meenu Nagpal,Geeta Aggarwal,Manish Jindal,Ashish Baldi,Upendra Kumar Jain,Ramesh Chandra,Jitender Madan
Computers and Electronics in Agriculture.2018;145(10)169
[DOI]
26Ultrasound, microwave and Box-Behnken Design amalgamation offered superior yield of gum from Abelmoschus esculentus: Electrical, chemical and functional peculiarity
Noelia Flórez-Fernández,María Jesús González Muñoz
Computers and Electronics in Agriculture.2017;145(10)317
[DOI]
27Subcritical Water Extraction of Ursolic Acid from Hedyotis diffusa
Shangzhen Xiao,Xingjun Xi,Fei Tang,Juan Dai,Jing Liu,Jiandu Lei,Luying Wang
Applied Sciences.2017;7(2)187
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe