Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Preparation and bioactivity of exopolysaccharide from an endophytic fungus Chaetomium sp. of the medicinal plant gynostemma pentaphylla

Zhang Huiru, Wang Xueqin, Li Ruifang, Sun Xincheng, Sun Siwen, Li Qiang, Xu Chunping

Year : 2017| Volume: 13| Issue : 51 | Page no: 477-482

   This article has been cited by
 
1 Biotransformation ability of endophytic fungi: from species evolution to industrial applications
Xi Liu, Zhong-Ya Zhou, Jin-Long Cui, Meng-Liang Wang, Jun-Hong Wang
Applied Microbiology and Biotechnology. 2021; 105(19): 7095
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 An excellent antibacterial and high self-adhesive hydrogel can promote wound fully healing driven by its shrinkage under NIR
Haofei Huang, Dengqi He, Xiaozhu Liao, Huajing Zeng, Zengjie Fan
Materials Science and Engineering: C. 2021; 129: 112395
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Diversity and antimicrobial activity of endophytic fungi isolated from Securinega suffruticosa in the Yellow River Delta
Wen Du, Zhigang Yao, Jialiang Li, Chunlong Sun, Jiangbao Xia, Baogui Wang, Dongli Shi, Lili Ren, Katarzyna Hrynkiewicz
PLOS ONE. 2020; 15(3): e0229589
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Microbial exopolysaccharides for immune enhancement: Fermentation, modifications and bioactivities
Worraprat Chaisuwan, Kittisak Jantanasakulwong, Sutee Wangtueai, Yuthana Phimolsiripol, Thanongsak Chaiyaso, Charin Techapun, Suphat Phongthai, SangGuan You, Joe M. Regenstein, Phisit Seesuriyachan
Food Bioscience. 2020; 35: 100564
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Bioactivity assessment of exopolysaccharides produced by Pleurotus pulmonarius in submerged culture with different agro-waste residues
Clement Olusola Ogidi, Adaeze Mascot Ubaru, Temilayo Ladi-Lawal, Oluwakemi Abike Thonda, Oluwatoyin Modupe Aladejana, Olu Malomo
Heliyon. 2020; 6(12): e05685
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Exopolysaccharides from Lactobacillus kiferi as adjuvant enhanced the immuno-protective against Staphylococcus aureus infection
Lei Xiu, Shouxin Sheng, Zhongpeng Hu, Yang Liu, Jianwei Li, Haochi Zhang, Yanchen Liang, Ruiping Du, Xiao Wang
International Journal of Biological Macromolecules. 2020; 161: 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article