Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Chemical discrimination of cortex Phellodendri amurensis and cortex Phellodendri chinensis by multivariate analysis approach

Sun Hui, Wang Huiyu, Zhang Aihua, Yan Guangli, Han Ying, Li Yuan, Wu Xiuhong, Meng Xiangcai, Wang Xijun

Year : 2016| Volume: 12| Issue : 45 | Page no: 41-49

   This article has been cited by
 
1 Efficacy of berberine in treatment of rheumatoid arthritis: From multiple targets to therapeutic potential
Dan-na Huang, Fang-fang Wu, Ai-hua Zhang, Hui Sun, Xi-jun Wang
Pharmacological Research. 2021; 169: 105667
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Untargeted GC-MS-Based Metabolomics for Early Detection of Colorectal Cancer
Guoxue Zhu, Yi Wang, Wang Wang, Fang Shang, Bin Pei, Yang Zhao, Desong Kong, Zhimin Fan
Frontiers in Oncology. 2021; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Exploring the Therapeutic Composition and Mechanism of Jiang-Suan-Chu-Bi Recipe on Gouty Arthritis Using an Integrated Approach Based on Chemical Profile, Network Pharmacology and Experimental Support Using Molecular Cell Biology
Nan Xiao, Jialin Qu, Shiyong He, Peng Huang, Yanling Qiao, Guangxing Li, Taowen Pan, Hua Sui, Lin Zhang
Frontiers in Pharmacology. 2020; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 High-throughput liquid chromatography mass-spectrometry-driven lipidomics discover metabolic biomarkers and pathways as promising targets to reveal the therapeutic effects of the Shenqi pill
Wen-xiu Li, Ai-hua Zhang, Xiao-hang Zhou, Yang Nan, Qi Liu, Hui Sun, Heng Fang, Xi-jun Wang
RSC Advances. 2020; 10(4): 2347
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Antibacterial activity of phellodendron bark againstStreptococcus mutans
Toshiya Tsujii, Miki Kawada-Matsuo, Hirono Migita, Kouji Ohta, Yuichi Oogai, Youichi Yamasaki, Hitoshi Komatsuzawa
Microbiology and Immunology. 2020; 64(6): 424
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Screening the active compounds of Phellodendri Amurensis cortex for treating prostate cancer by high-throughput chinmedomics
Xian-Na Li,Aihua Zhang,Meijia Wang,Hui Sun,Zhidong Liu,Shi Qiu,Tianlei Zhang,Xijun Wang
Scientific Reports. 2017; 7: 46234
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Demethyleneberberine alleviates inflammatory bowel disease in mice through regulating NF-?B signaling and T-helper cell homeostasis
Ying-Ying Chen,Rui-Yan Li,Mei-Jing Shi,Ya-Xing Zhao,Yan Yan,Xin-Xin Xu,Miao Zhang,Xiao-Tong Zhao,Yu-Bin Zhang
Inflammation Research. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Simultaneous determination of anemoside B4, phellodendrine, berberine, palmatine, obakunone, esculin, esculetin in rat plasma by UPLC-ESI-MS/MS and its application to a comparative pharmacokinetic study in normal and ulcerative colitis rats
Lianrong Yang,Xin Meng,Xiaojin Yu,Haixue Kuang
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article