Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Chemical discrimination of cortex Phellodendri amurensis and cortex Phellodendri chinensis by multivariate analysis approach

Sun Hui, Wang Huiyu, Zhang Aihua, Yan Guangli, Han Ying, Li Yuan, Wu Xiuhong, Meng Xiangcai, Wang Xijun

Year : 2016| Volume: 12| Issue : 45 | Page no: 41-49

   This article has been cited by
 
1 High-throughput UPLC-Q-TOF-MS/MS coupled with multivariable data processing approach for the rapid screening and characterization of chemical constituents and potential bioactive compounds from DangguiShaoyao San
Na Li, Yongzhou Yu, Xiaoyan Cui, Qi Liu, Hui Xiong
Biomedical Chromatography. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Direct infusion electrospray ionization-ion mobility-mass spectrometry for rapid metabolite marker discovery of medicinal Phellodendron Bark
Shan-Shan Wen, Hong-Shan Zhou, Chuan-Sheng Zhu, Ping Li, Wen Gao
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2022; : 114939
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Palmatine Protects Against MSU-Induced Gouty Arthritis via Regulating the NF-?B/NLRP3 and Nrf2 Pathways
Juan-Juan Cheng, Xing-Dong Ma, Gao-Xiang Ai, Qiu-Xia Yu, Xiao-Ying Chen, Fang Yan, Yu-Cui Li, Jian-Hui Xie, Zi-Ren Su, Qing-Feng Xie
Drug Design, Development and Therapy. 2022; Volume 16: 2119
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Untargeted GC-MS-Based Metabolomics for Early Detection of Colorectal Cancer
Guoxue Zhu, Yi Wang, Wang Wang, Fang Shang, Bin Pei, Yang Zhao, Desong Kong, Zhimin Fan
Frontiers in Oncology. 2021; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Efficacy of berberine in treatment of rheumatoid arthritis: From multiple targets to therapeutic potential
Dan-na Huang, Fang-fang Wu, Ai-hua Zhang, Hui Sun, Xi-jun Wang
Pharmacological Research. 2021; 169: 105667
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Integrated Strategy From In Vitro, In Situ, In Vivo to In Silico for Predicting Active Constituents and Exploring Molecular Mechanisms of Tongfengding Capsule for Treating Gout by Inhibiting Inflammatory Responses
Wenning Yang, Xiaoquan Jiang, Jingtong Liu, Dongying Qi, Zhiqiang Luo, Guohua Yu, Xueyan Li, Muli Sen, Hongjiao Chen, Wei Liu, Yang Liu, Guopeng Wang
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Exploring the Therapeutic Composition and Mechanism of Jiang-Suan-Chu-Bi Recipe on Gouty Arthritis Using an Integrated Approach Based on Chemical Profile, Network Pharmacology and Experimental Support Using Molecular Cell Biology
Nan Xiao, Jialin Qu, Shiyong He, Peng Huang, Yanling Qiao, Guangxing Li, Taowen Pan, Hua Sui, Lin Zhang
Frontiers in Pharmacology. 2020; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 High-throughput liquid chromatography mass-spectrometry-driven lipidomics discover metabolic biomarkers and pathways as promising targets to reveal the therapeutic effects of the Shenqi pill
Wen-xiu Li, Ai-hua Zhang, Xiao-hang Zhou, Yang Nan, Qi Liu, Hui Sun, Heng Fang, Xi-jun Wang
RSC Advances. 2020; 10(4): 2347
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Antibacterial activity of phellodendron bark againstStreptococcus mutans
Toshiya Tsujii, Miki Kawada-Matsuo, Hirono Migita, Kouji Ohta, Yuichi Oogai, Youichi Yamasaki, Hitoshi Komatsuzawa
Microbiology and Immunology. 2020; 64(6): 424
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Screening the active compounds of Phellodendri Amurensis cortex for treating prostate cancer by high-throughput chinmedomics
Xian-Na Li,Aihua Zhang,Meijia Wang,Hui Sun,Zhidong Liu,Shi Qiu,Tianlei Zhang,Xijun Wang
Scientific Reports. 2017; 7: 46234
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Demethyleneberberine alleviates inflammatory bowel disease in mice through regulating NF-?B signaling and T-helper cell homeostasis
Ying-Ying Chen,Rui-Yan Li,Mei-Jing Shi,Ya-Xing Zhao,Yan Yan,Xin-Xin Xu,Miao Zhang,Xiao-Tong Zhao,Yu-Bin Zhang
Inflammation Research. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Simultaneous determination of anemoside B4, phellodendrine, berberine, palmatine, obakunone, esculin, esculetin in rat plasma by UPLC-ESI-MS/MS and its application to a comparative pharmacokinetic study in normal and ulcerative colitis rats
Lianrong Yang,Xin Meng,Xiaojin Yu,Haixue Kuang
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article