Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Changes in regional cerebral blood flow with Chaihu-Shugan-San in the treatment of major depression

Qiu Juan, Hu Sui-Yu, Shi Guang-Qing, Wang Su-e

Year : 2014| Volume: 10| Issue : 40 | Page no: 503-508

   This article has been cited by
 
1 Exploration of a Brain-Liver-Communication-Related Mechanism Involved in the Experimental Perimenopausal Depression Rat Model using Chaihu-Shugan-San
Qiliang Chen, Candong Li, Enxiang Tao, Tetsuya Asakawa, Yuanyuan Zhang
Neurochemical Research. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Proteomics Study Reveals the Anti-Depressive Mechanisms and the Compatibility Advantage of Chaihu-Shugan-San in a Rat Model of Chronic Unpredictable Mild Stress
Xiaofei Zhu, Teng Li, En Hu, Lihua Duan, Chunhu Zhang, Yang Wang, Tao Tang, Zhaoyu Yang, Rong Fan
Frontiers in Pharmacology. 2022; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Influence of progestational stress on BDNF and NMDARs in the hippocampus of male offspring and amelioration by Chaihu Shugan San
Ya-hui Xu, Xin-xing Wang, Ming-jing Wang, Yue-yun Liu, Zhe Xue, Jia-xu Chen
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021; 135: 111204
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 An investigation of the antidepressant-like effect of Jiaotaiwan in rats by nontargeted metabolomics based on ultra-high-performance liquid chromatography quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Ziyi Jiao, Huan Zhao, Wei Huang, Ru Liang, Yijia Liu, Zhu Li, Lin Li, Yilan Xu, Shuming Gao, Shan Gao, Yubo Li, Chunquan Yu
Journal of Separation Science. 2021; 44(2): 645
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Network Pharmacology and Molecular Docking Analyses of Mechanisms Underlying Effects of the Cyperi Rhizoma-Chuanxiong Rhizoma Herb Pair on Depression
Yanan Shi, Mingqi Chen, Zehua Zhao, Juhua Pan, Shijing Huang, Talha Bin Emran
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Network Pharmacology and Experimental Evidence: PI3K/AKT Signaling Pathway is Involved in the Antidepressive Roles of Chaihu Shugan San
Shan Zhang, Yujia Lu, Wei Chen, Wei Shi, Qian Zhao, Jingjie Zhao, Li Li
Drug Design, Development and Therapy. 2021; Volume 15: 3425
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Improved Pre-attentive Processing With Occipital rTMS Treatment in Major Depressive Disorder Patients Revealed by MMN
Muzhen Guan, Xufeng Liu, Li Guo, Ruiguo Zhang, Qingrong Tan, Huaihai Wang, Huaning Wang
Frontiers in Human Neuroscience. 2021; 15
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Saikosaponin D Rescues Deficits in Sexual Behavior and Ameliorates Neurological Dysfunction in Mice Exposed to Chronic Mild Stress
Zhuo Wang, Jianwei Li, Wei Wu, Tao Qi, Zhansen Huang, Bo Wang, Shixiong Li, Chen Li, Jiuyang Ding, Yuanning Zeng, Peng Huang, Zhihua Zhou, Yanjun Huang, Jian Huang, Xiaohan Wang, Qiyuan Huang, Guanghuan Zhang, Pingming Qiu, Jun Chen
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Efficacy and brain mechanism of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation for adolescents with mild to moderate depression: Study protocol for a randomized controlled trial
Xue Xiao, Xiaobing Hou, Zhangjing Zhang, Ying Li, Xue Yu, Yanhui Wang, Jing Tian, Ke Xu
PEDIATRIC INVESTIGATION. 2020; 4(2): 109
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Antidepressant-Like Effects and Cognitive Enhancement of Coadministration of Chaihu Shugan San and Fluoxetine: Dependent on the BDNF-ERK-CREB Signaling Pathway in the Hippocampus and Frontal Cortex
Lijing Yan, Xia Xu, Zhenyu He, Sheng Wang, Linlin Zhao, Juan Qiu, Dongsheng Wang, Zhicheng Gong, Xinjian Qiu, Huiyong Huang
BioMed Research International. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Altered Default Mode Network and Salience Network Functional Connectivity in Patients with Generalized Anxiety Disorders: An ICA-Based Resting-State fMRI Study
Hang Xiong, Rong-Juan Guo, Hua-Wei Shi
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Simultaneous Determination of Five Components of Chaihu-Shugan-San in Beagle Plasma by HPLC-MS/MS and Its Application to a Pharmacokinetic Study after a Single Dose of Chaihu-Shugan-San
Yong-liang Zhu, Hui-jun Wang, Hao Xue, Yi Zhang, Qian-shi Cheng, Ling-yun Chen, Xiang-jun Qiu
Journal of Analytical Methods in Chemistry. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Increased risk of sudden sensorineural hearing loss in patients with depressive disorders: population-based cohort study
C-S Lin,Y-S Lin,C-F Liu,S-F Weng,C Lin,B-S Lin
The Journal of Laryngology & Otology. 2016; 130(01): 42
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article