Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Preliminary identification of the absorbed bioactive components and metabolites in rat plasma after oral administration of Shaoyao-Gancao decoction by ultra-performance liquid chromatography with electrospray ionization tandem mass spectrometry

Wang Ping, Yin Quan-wei, Zhang Ai-hua, Sun Hui, Wu Xiu-hong, Wang Xi-jun

Year : 2014| Volume: 10| Issue : 40 | Page no: 497-502

   This article has been cited by
 
1 Multi-Dimensional Spectrum-Effect Relationship of the Impact of Chinese Herbal Formula Lichong Shengsui Yin on Ovarian Cancer
Yanhong Wang,Yang Li,Yan Zhang,Guan Feng,Zhixin Yang,Qingxia Guan,Rui Wang,Fengjuan Han
Molecules. 2017; 22(6): 979
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Formula Compatibility Identification of Dachengqi Decoction Based on the Effects of Absorbed Components in Cerulein-Injured Pancreatic AR42J Cells
Yumei Zhang,Lin Zhu,Jia Wang,Jianlei Zhao,Xianlin Zhao,Hui Guo,Juan Li,Wenfu Tang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Mass spectrometry-driven drug discovery for development of herbal medicine
Aihua Zhang,Hui Sun,Xijun Wang
Mass Spectrometry Reviews. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Identification of the constituents and metabolites in rat plasma after oral administration of HuanglianShangqing pills by ultra high-performance liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Ma Huiling,Yang Liu,Xi Mai,Yijing Liao,Kai Zhang,Bin Liu,Xin Xie,Qiaoli Du
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Five-descriptor model to predict the chromatographic sequence of natural compounds
Shuying Hou,Jinhua Wang,Zhangming Li,Yang Wang,Ying Wang,Songling Yang,Jia Xu,Wenliang Zhu
Journal of Separation Science. 2016; 39(5): 864
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Chemometrics strategy coupled with high resolution mass spectrometry for analyzing and interpreting comprehensive metabolomic characterization of hyperlipemia
Qiqi Zhao,Aihua Zhang,Wenjing Zong,Na An,Huamin Zhang,Yihan Luan,Hongxin Cao,Hui Sun,Xijun Wang
RSC Adv.. 2016; 6(113): 112534
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Chinmedomics: Newer Theory and Application
Xi-jun Wang,Ai-hua Zhang,Hui Sun,Guang-li Yan
Chinese Herbal Medicines. 2016; 8(4): 299
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Current mass spectrometry approaches and challenges for the bioanalysis of traditional Chinese medicines
Xin Dong,Rui Wang,Xu Zhou,Ping Li,Hua Yang
Journal of Chromatography B. 2015;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Pharmacokinetic Profiles of Active Components After Oral Administration of a Kampo Medicine, Shakuyakukanzoto, to Healthy Adult Japanese Volunteers
Chiharu Sadakane,Junko Watanabe,Miwako Fukutake,Hiroaki Nisimura,Kazuya Maemura,Yoshio Kase,Toru Kono
Journal of Pharmaceutical Sciences. 2015; 104(11): 3952
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article